Enric Crous

Aquest Web està adreçat a majors de 14 anys d’edat, així que quan se’ns facilitin dades personals a través del Web, els usuaris manifesten i garanteixen que tenen aquesta edat.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 

Responsable del tractament: R.P. UNO, S.L.
Adreça: C/ Tuset, 5 4t 2a 08006 Barcelona
Telèfon: +34-934670232
Correu electrònic: hola@crous2019cambra.cat

Amb quines finalitats tractem les dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació i l’enviament de comunicacions informatives sobre la Candidatura del Sr. Enric Crous i Millet a les eleccions a la Presidència de la Cambra de Barcelona (també per via electrònica).

Serà necessari que els usuaris omplin els camps dels formularis assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit o la petició de l’usuari o que se li enviïn comunicacions informatives.

A més, cal que les dades personals dels usuaris siguin actuals per tal que la informació estigui actualitzada i sense errors.

Quan temps conservarem les dades personals?

Les dades personals es conservaran únicament fins la finalització de les eleccions a la Presidència de la Cambra de Barcelona.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment obtingut a través de l’acceptació de la Política de Privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

Les dades personals dels usuaris no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets en relació amb les dades personals? 

Els usuaris poden exercir accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

També es pot sol·licitar la limitació, oposició i portabilitat del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular.

Igualment, l’usuari podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@crous2019cambra.cat.

Si l’usuari no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o tenir més informació de qualsevol d’aquests drets, podrà adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Quines mesures de seguretat s’aplicaran sobre les dades personals?

Hem implementat les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.