Enric Crous
Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE)

Pep Garcia

GRUP 12.1. Multiserveis
PIMEC serà un soci prioritari per tal de treballar en favor de les petites, mitjanes i microempreses. I igual farem amb tots els gremis, federacions i associacions empresarials i sectorials

Pep Garcia és empresari i membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, entitat econòmica i empresarial de caire transversal que agrupa no només empresaris i directius de diferents sectors sinó també agents socials, organitzacions empresarials, sindicats i polítics. És una plataforma catalana que treballa per fer de pont entre el món de l’empresa i el món polític i per la consolidació de Catalunya com un país pròsper, competitiu i amb institucions econòmiques i socials compromeses i col·laboradores.