Enric Crous
Numintec Comunicaciones

José María Torres

GRUP 8.4. Altre comerç al major
La Cambra necessita de manera urgent una nova governança i un canvi profund

José María Torres és el President del Grup Numintec, format per 4 empreses del sector TIC. Numintec, fundada fa 17 anys, és un referent en l’àmbit dels serveis de comunicacions en cloud i avui té més de 3.500 clients distribuïts en més de 20 països. En paral·lel és vocal consultor de la Cambra, membre de la junta directiva de Pimec i soci de Foment. És reconegut per la seva implicació en iniciatives de caràcter social sent un referent nacional i internacional de la segona oportunitat empresarial i pel seu treball amb les administracions i entitats públiques i privades pel desenvolupament de l’agenda 2030 i per la lluita contra la pobresa infantil.