Enric Crous
Iglú Gestió

Ignasi Prats

GRUP 13.5. Serveis esportius i altres serveis
La Cambra recolzarà sempre al 100% a les empreses amb seu a Catalunya i a aquelles que decideixin fer-ne el trasllat. A les que restin fora se les convidarà a retornar a curt termini

Ignasi Prats és un empresari i professional polièdric i que és present en múltiples iniciatives, sectors i empreses. Amb presència en el món del vi, del comerç, de les bugaderies, de les franquícies, de l’allotjament i del lloguer, l’Ignasi és també un profund coneixedor de la Cambra. Com a responsable de la Cambra durant prop de 20 anys dels serveis a la petita i la mitjana empresa, coneix com ningú les veritables necessitats de les pimes del país i ara, des del Ple, aspira a poder definir el portafoli de productes i serveis per posar-la veritablement al servei de les pimes.