Enric Crous
Germark

Iban Cid

Gremi d'Indústries Gràfiques
GRUP 3. Indústries tèxtils, calçat, paper i gràfiques
Volem fomentar l’associacionisme empresarial, la mediació entre entitats i gremis vers les administracions i la mediació i arbitratge entre empreses

Iban Cid dirigeix Germark, empresa familiar catalana implantada al Baix Llobregat amb més de 60 anys de trajectòria i referència en l’etiquetatge i, a diferència de bona part de la competència, també en sistemes d’etiquetatge. El Iban és un empresari jove i implicat, i fruit d’aquest compromís avui presideix el Gremi de Comunicació i Indústries Gràfiques de Catalunya, un dels gremis més dinàmics i amb més associats del país.