Enric Crous
Tradisa Logicauto

Gonzalo Martín

GRUP 10.2. Transport de mercaderies
L’àrea que comprèn el Port de Barcelona, la Zona Franca i l’Aeroport no té comparació a Europa des del punt de vista logístic. És imprescindible acabar les infraestructures de connexió

Tradisa és una empresa multinacional catalana i referent europeu en el transport de mercaderies. Operador logístic integral és líder en el sector de l’automoció, dels productes petroliers i de sectors tan rellevants com l’electrònica de consum. Empresa que prioritza el servei integral als clients i la innovació i el desenvolupament, és pionera en l’aplicació i integració de les noves tecnologies a tot el procés logístic de les mercaderies que li són encarregades de transportar.