Enric Crous
Proland Habitatge (Grup Qualitat)

Eduard Brull

Associació de Promotors de Catalunya (APCE)
GRUP 12.3. Promoció immobiliària
Volem donar veu a l'empresariat promotor per a què sigui escoltat, aportant solucions reals i efectives al problema de l'habitatge

Eduard Brull i el grup Qualitat – Proland Habitatge representen el teixit empresarial del sector promotor a Catalunya, majoritàriament format per pimes. Fundat el 1989, el grup Qualitat compta amb més de 2.000 habitatges lliurats en 80 promocions arreu de Catalunya. Fomenta una promoció responsable, oberta a aliances amb inversors privats i institucions públiques, apostant per la innovació, la sostenibilitat i l’habitatge assequible.Com a tresorer de l’Associació de Promotors de Catalunya, Eduard Brull treballa per defensar el sector, una activitat empresarial amb pes específic en l’economia catalana, generadora d’ocupació i que contribueix al progrés econòmic i social de Catalunya.