Enric Crous
Stucom

Carles Camí

Associació Centres Autònoms de Catalunya
GRUP 13.1. Serveis d’ensenyament
Cap país serà punter si no dóna absoluta prioritat a la formació. El talent ha de ser tema central i preferent en les estratègies de país i d’empresa

Carles Camí i l’Associació Catalana de Centres Autònoms d’Ensenyament són un referent en el sector educatiu de Catalunya. Carles Camí ha estat sempre vinculat a l’àmbit de la formació i l’ensenyament i ja fa molts anys que és l’ànima d’una Associació que ha estat protagonista actiu de les principals accions legislatives i normatives dutes a terme a Catalunya en el camp de l’educació, destacant-ne principalment la seva participació en el Pacte Nacional d’Educació.